کتاب استثنایی هوش و خلاقیت نیترو هوش استاد مسعود بیگدلی

پس از مدت ها انتظار کتاب نیترو هوش در برگیرنده تمامی زمینه های هوش با قلم استاد مسعود بیگدلی منتشر شد.

انتشارات پویش که در سال های اخیر کتاب های متعددی در زمینه آموزش ابتدایی و متوسطه اول چاپ کرده است در نوشتن چندین کتاب از قلم قدرتمند استاد بیگدلی بهره برده است.

جهت تهیه این کتاب می توانید به سایت www.poyeshbook.com مراجعه کنیدیا با شماره 02166960000 تماس برقرا کنید.