آکادمی تیزلاین مجری کلاس ها و آزمون های آنلاین در سراسر کشور با اصول و چهارچوب ویژه خود است که براین اساس تمامی دوره ها ظرفیت مشخص از قبل تعیین شده ای دارد که با اتمام بلیت فروشی دوره ظرفیت بسته می شود چرا که کادر مدیریت، مدرسین و تیم پشتیبانی تیزلاین اعتقاد دارند بهترین خدمات را به دانش آموزان ارایه کنند.

خوشبختانه با استقبال بی نظیر عزیزان ظرفیت دوره هوش گام پایانی تکمیل شد. این دوره فروش آفلاین نیز نخواهد داشت عزیزانی که تمایل دارند از دوره های آفلاین استفاده کنند می تواننند دوره آفلاین نورووز را از روی سایت خرید کنند.