این دوره که با تدریس استاد آرمان جیلاردی دبیر مدارس برتر تهران و مولف کتب برگزار می شود شامل 7جلسه کلاس هست که در روز های پنج شنبه به صورت دو جلسه ای برگزار می شود. تاریخ برگزاری کلاس ها 29خرداد/ 5تیر/ 12تیر/ 19تیر خواهد بود.

0
شماره تماس
0
شماره واتساپ

هزینه این دوره 140هزار تومان و برای تیزلاینی ها 100 هزار تومان است.

ثبت نام دینی و قرآن و فارسی با 300 هزارتومان و تیزلاینی ها (200 هزار تومان) خواهد بود.

1-  واریز مبلغ 140( تیزلاینی ها 100 ) هزار تومان به شماره کارت ۶۲۱۹۸۶۱۰۴۴۲۳۲۰۶۳    به نام مسعود بیگدلی نزد بانک سامان

2- ارسال تصویر فیش واریزی و صفحه اول شناسنامه دانش آموز  به شماره 09333840202   زیر در واتساپ

سوالی دارید؟ از راه های زیر با ما در تماس باشید