برنامه ویژه ای که جهت آمادگی برای سوالات دقت و تمرکز آزمون تیزهوشان برگزار می شود که شامل 7 مرحله آزمون 20 سوالی با طراحی استاد مسعود بیگدلی است که انتشارات پویش در کنار دانش آموزان خواهد بود و جوایزی را برای نفرات برتر در نظر گرفته است.