چرا این روزها همه تیزلاینی می شن؟

چون😉

۱.بهترین اساتید در تیزلاین کنار شما هستند
استاد مسعود بیگدلی
استاد فرزاد تندرو
استاد میثم بهرامی
دکتر قربانی

🍎❤🍏❤🍎❤🍏
۲. تو کلاس های آنلاین تیزلاین از هر نقطه ی ایران می تونید شرکت کنید
🍎❤🍏❤🍏❤🍎
۳.تقویم آموزشی سالانه تیزلاین کاملا تخصصی و علمی است
🍎❤🍏❤🍏❤🍏❤
۴.ویدیو قابل دانلود و جزوه قابل پرینت کلاس پس از برگزاری تو صفحه شخصی شما قرار می گیره و تا خرداد ۱۴۰۰ می مونه
🍎❤🍏❤🍏❤🍏❤
۵. سامانه تکلیف داریم و دانش آموز هر هفته تکلیف اش رو می فرسته و بررسی و نمره داده میشه
❤🍎❤🍏❤🍏❤
۶. منابع کمک درسی معتبر معرفی و در کنار کلاس بررسی میشه
🍎🍏❤🍏🍎❤🍏
۷. آزمون های پیشرفت تحصیلی ( رایگان) ویژه کلاس ها برگزار میشه
🍏❤🍏❤🍎🍎🍏❤
۸. جلسات مشاوره تحصیلی با تدریس مشاورین برجسته برگزار میشه
🍏🍎❤🍏🍎🍏🍏❤🍏🍎
۹. شهریه های تیزلاین منصفانه هست
🍎🍏❤🍏🍏❤🍎❤
۱۰. در تیزلاین آموزش حرف اول را می زند
❤❤❤❤❤❤❤❤
😉وقتشه که تیزلاینی بشید😉
🎖🥇🏅👇👇👇🎖🥇🏅

کلاس های آنلاین تیزلاین
آزمون های انلاین تیزلاین
سامانه تکالیف آنلاین تیزلاین