تیزلاین در طرح آخر هفته های تیزلاینی این آزمون را با طراحی استاد برجسته تیزهوشان دکتر میثم کوهگرد برگزار می کند. سوالات از فصل های فیزیک هشتم و نهم طراحی شده است که دانش آموزان این دو پایه مخصوصا نهم می توانند از این آزمون استفاده کنند و یک جمع بندی اساسی داشته باشند. دفترچه پاسخ تشریحی آزمون نیز منتشر خواهد شد.