تیزلاین در طرح آخر هفته های تیزلاینی این آزمون را با طراحی استاد برجسته تیزهوشان استاد حسن ربانی برگزار می کندآزمون درک مطلب و هوش تجربی مناسب دانش آموزان پایه های ششم و نهم هست که می خواهند در آزمون تیزهوشان شرکت کنند.