در طرح آخر هفته های تیزلاینی شما می توانید یک یا چند آزمون رایگان را مهمان تیزلاین باشید.

این آزمون از تاریخ  8 خرداد ساعت 10 شروع و تا شنبه ساعت 23 قابل برگزاری است.

کارنامه ها روز یک شنبه ساعت 12 روی سایت قرار می گیرد

جهت ثبت نام کلیک کنید