براساس اعلام اولیه مرکز آزمون  قرار بر این بود که  منابع آزمون نهم به دهم کتب پایه هشتم و نهم باشد ولی به علت تعطیلی مدارس و مشکلات پیش آمده پس از کرونا نیم سال دوم نهم از منابع آزمون حذف و آزمون از کل کتاب هشتم و نیم سال اول نهم خواهد بود.

این آزمون شامل 100 سوال که 50 سوال استعداد تحلیلی و  50 سوال استعداد تحصیلی است. استعداد تحصیلی شامل دروس ریاضی، علوم، فارسی، دینی و اجتماعی است و از هر درس 10 سوال خواهد بود.