دوره آنلاین یک تیر و دو نشان شامل جمع بندی علوم و ریاضی نهم با سبک ویژه جهت آزمون نمونه دولتی و تیزهوشان هست.

این دوره ضمن بررسی 80 درصد مطالب نهم برای نمونه دولتی نصف کتاب نهم و 100 درصد هشتم را برای تیزهوشان جمع بندی خواهد کرد.

چهار آزمون این دوره شامل 50 سوال هست که توسط استاد فرزاد تندرو- دکتر قربانی و در آزمون های سوم و چهارم استاد مهدی زاده و جیلاردی طراحی می شود.

این دوره شامل 8 جلسه کلاس 75 دقیقه ای هست که 5 جلسه استاد فرزاد تندرو  و 3 جلسه دکتر قربانی تدریس خواهند کرد.

کلاس ها در روزهای یک شنبه  و  سه شنبه هر روز دو جلسه و در تاریخ های 10/ 17/15 و 22 تیرماه برگزار خواهد شد

1-  واریز مبلغ 250 ( تیزلاینی ها 200 ) هزار تومان به شماره کارت    ۶۲۱۹۸۶۱۰۴۴۲۳۲۰۶۳
به نام مسعود بیگدلی نزد بانک سامان

2- ارسال تصویر فیش واریزی و صفحه اول شناسنامه دانش آموز  به شماره 09333840202   زیر در واتساپ

0
شماره تماس
0
شماره واتساپ

سوالی دارید؟ از راه های زیر با ما در تماس باشید