دکتر میثم کوهگرد
دکتر میثم کوهگردمدرس فیزیک

دکتر میثم کوهگرد از اساتید برتر دانشگاه،کنکور و المپیاد فیزیک و همچنین عضو فدراسیون سرآمدان علمی ایران هستند.

کارشناسی ارشد: فیزیک دانشگاه شهید بهشتی

دکتری فیزیک دانشگاه تربیت مدرس


مدرس دانشگاه و مراکز برتر تهران (  مدارس سلام، سرای دانش، حنان و… )

  1. قلم چی
  2. تیزلاین

عضو فدراسیون سرآمدان علمی ایران

تصاویر مربوطه

  • کلاس آنلاین المپیاد فیزیک سطح دو - تیزلاین
  • کلاس آنلاین المپیاد فیزیک سطح یک - تیزلاین

ویدئوی استاد