تدکرات مهم :

  • این سمینار در بستر اسکای روم برگزار خواهد شد و فیلم آن بر روی سامانه قرار نخواهد گرفت. 
  • نام کاربری شما همان کد ملی و رمز عبور، شماره تلفن همراه خواهد بود.